Арх. Илия Еврев "ПроАрх"

Арх. Илия Еврев

Арх. Илия Еврев дипломира УАСГ през 2000 г., специалност Архитектура в катедра “История и теория на архитектурата”. Започва професионалната си кариера в „ИТАРХ” ЕООД, където участва в разработването на офисни и жилищни сгради. От 2002 г. работи в "ПроАрх" като проектант и ръководител на проектантска група. Член на Камарата на архитектите от 2004 г.