Павел Мариников Директор Бизнес развитие, Веолия Енерджи Сълюшънс България ЕАД

Павел Мариников

Г-н Мариников е специалист Бизнес развитие с дългогодишен опит в областта на Ергетиката и Промишлеността в България, участвал в разработването и реализрането на различни проекти за ВЕИ, ТЕЦ, АЕЦ, петролно-химическата и миннообогатителната индустрия. Директор "Иновации и Пазари" на Веолия, с професионално развитие на различни експертни и ръководни длъжности в Schneider Electric, Vestas, Alstom.