инж. Димитър Манков специалист "Продукти и приложения" - направление "Сградни системи", Schneider Electric - България

инж. Димитър Манков

Димитър Манков е завършил Електротехнически фактултет на ТУ София, специалност "Автоматизация на електроенергийната система". В Шнайдер Електрик работи за развитието на бизнеса в направление сгардна автоматизация. Има опит като проектант в сферата на енергетиката, индустрията и управлението на процеси.