Арх. Николай Няголов Председател на УС, Фондация за християнска архитектура и изкуство „Никола Фичев – Захарий Зограф”

Арх. Николай Няголов

Архитект Николай Няголов се дипломира през 1996 година със степен магистър–архитект в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия в гр. София, България.
Започва своето професионално развитие още през 1992 г. като проектант в екипа на проф. д-р арх. Николай Тулешков. През 1997 г. започва самостоятелна дейност и ръководи архитектурни, инженерни и специализирани екипи в областта на инвестиционното проектиране, ремонт и строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения в България, Европа и Африка. Инвеститори са държавни, общински и частни български и чуждестранни лица и компании.
В началото арх. Няголов се развива основно в инвестиционното проектиране. Той и екипът му работят в широк диапазон – изработване на градоустройствени планове, идейни, технически и работни проекти на сгради и съоръжения, интериорни и дизайнерски решения на обществени и жилищни сгради. Големината на обектите обхваща от малките квартални магазини, цехове и апартаменти, през отделни жилищни сгради и офиси до жилищни комплекси с над 200 апартамента, промишлени предприятия, административни сгради на държавната власт и енергийни обекти за възобновяема електрическа енергия. Част от проектите се финансират със средства от Оперативните програми на Европейския съюз.
Успешното управление на гореизброените дейности, в икономическите и административни специфики на преходните години в България, е в резултат на отличното познаване на нормативната база на територията на страната, особеностите на българската администрация и психологията на клиентите от целия свят.
От 2006 г. арх. Няголов е ръководител на една от най-големите държавни проектантски организации – тази на бившите Строителни войски. А от началото на 2012 г. до края на 2013 г. участва пряко в управлението на бившите Строителни войски – „ГУСВ” ЕАД - една от най-големите държавни строителни компании с годишни обороти над 10 млн. евро и капитал около 100 000 000 евро.
За кратък период от време – в края на 2011 г., началото на 2012 г., арх. Няголов е заместник-кмет на район Изгрев на Столична община.
От 2014 г. и до сега е пълноправен архитект и член на Хесенската архитектурна камара на Федерална република Германия, като дейността е базирана във Франкфурт на Майн, но обхваща територията на цялата страна.
Обществената му дейност започва още през 1992 г. в различни обществени организации и фондации – за защита на дивите животни, за съхраняване на културните паметници и др. Председател е 2 мандата на дисциплинарната комисия на професионалната организация на архитектите в България /Камарата/ в периода 2010 г. – 2016 г.
От 2009 г. до 2012 г. е външен експерт-оценител към Министерство на Регионалното развитие в сферата на Оперативна програма Регионално развитие към Европейския съюз. До 2014 г. води лекции за обучение на българските общини–бенифициенти по Оперативните програми и на българските архитекти по същите въпроси.
По настоящем арх. Николай Няголов е Председател на Управителния съвет на Фондация за християнска архитектура и изкуство „Никола Фичев – Захарий Зограф”. Фондацията издава книги по въпросната тематика и участва в реставрирането както на икони и стенописи, така и в реставрирането и изграждането на цели параклиси и храмове, измежду които са молитвения кът в пантеона на Георги Саава Раковски в Котел и средновековната черква „Св. Йоан Предтеча” в Кърджали.
Архитект Няголов разполага с гъвкав екип от високо квалифицирани кадри – архитекти и инженери, работещи със съвременни методи  на проектиране и строителни технологии и притежаващи солиден опит и познания в областта на ивестиционното проектиране. В своята работа, екипът залага на качественото и бързо изпълнение, в съгласие с нормативната уредба, максимално задоволяващо изискванията на клиента и тези за безопасността на труда.
Проектираните строежи от арх. Николай Няголов и неговия екип са поместени на електронната му страница www.nnyagolov.com която се допълва непрекъснато с нови проектирани и построени обекти.