Програма

ПРОГРАМА *
 

9:30 - 10:00 ч.  Регистрация

10:00– 11:00 ч.  Панел 1 Реконструкции и модернизации на ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

- Тенденции в проектирането и редизайна на съвременни търговски центрове
- Интериорни решения за по-атрактивни търговски зони. Придаване на дългосрочна стойност на актива чрез използване на качествени материали

Участници:
Арх. Илиан Илиев, управител, Планинг
Арх. Искрен Галев, партньор, ПАМ Консулт
Арх. Гергана Милушева, основател, Cityscape
Марек Паранич, регионален директор, ES-SYSTEM
Модератор: Арх. Милена Нанова, управител, 17.5 студио - M

11:00 – 12:00  Панел 2 Инвестиции, строителство и управление на СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
-Актуални проекти 2016 – концепции, финансиране, реализации
-Съвременни модели за проектиране и изграждане на спортна инфраструктура
-Създаване на функционални, комфортни, безопасни и енергийно-ефективни спортни съоръжения чрез прилагане на интелигентни сградни решения и системи.

Участници:
Алис Мъгърдичян, мениджър инвестиции, Регионален фонд за градско развитие
Арх. Ивайло Петков, управител, 10 Архитекти
Доц. д-р арх. Валери Иванов, управител, АТЕК-ВД
Арх. Калоян Колев, АТЕК-ВД
Инж. Стефан Августинов, управител, Sport Lab
Модератор: Нели Македонска, ГРАДЪТ Медиа Груп

12:00 – 13:00  Обяд

13:00 – 14:00  Панел 3 Инвестиции, проектиране и строителство на БОЛНИЦИ
-Актуални проекти 2016 - концепции, проекти, реализации
-Как да постигнем баланс между желания архитектурен облик и строгите нормативни изисквания свързани с проектирането и реализацията на лечебни заведения. Специфични изисквания и стандарти при подбора на материали и системи

Участници:
инж. Валентин Чавдарски, управител, Ри–Соф ООД
Арх. Илия Еврев, ПроAрх
Aрх. София Мичева, 10 Архитекти
Павел Мариников, директор Бизнес развитие, Веолия Енерджи Сълюшънс България ЕАД
Инж. Дизайнер Божана Йорданова, Експерт развитие дизайнерска програма, Идеал Стандарт-Видима АД
Арх. Александър Бояджиев, Експерт развитие дизайнерска програма, Идеал Стандарт-Видима АД
Модератор: Николай Тодоров, ГРАДЪТ Медиа Груп

14:00 – 15:20  Панел 4 Инвестиции и строителство на ГРАДСКИ и ВАКАНЦИОННИ ХОТЕЛИ
- Актуални проекти 2016
- Предизвикателства при проектирането на градски и ваканционни хотели. Системи и решения за модерни хотелски сгради – тенденции и иновации
- Ключови аспекти при концепцирането, проектирането, реализацията и управлението на конферентни зали и зали за събития

Участници:
Арх. Николай Симеонов
, управител, Вамос
Арх. Борислав Богданов, управител, Амфион
Арх. Николай Пърпов, управител, A и М Консулт
Арх. Андрей Велинов, управител, VISTA POINT
Калоян Тодоров, управляващ партньор, Syntegra Partners
Инж. Димитър Манков, специалист "Продукти и приложения" - направление "Сградни системи", Schneider Electric - България
Модератор: Камен Кръстев, ГРАДЪТ Медиа Груп

15:20 – 16:40  Панел 5  Създаване на модерни и устойчиви УЧИЛИЩА
- Базови елементи при планиране образователна сграда – локация и достъп, среда, функционални зони и съоръжения, капацитет
- Как да превърнем образователната сграда в образователна среда, която създава общности, дисциплина и принадлежност към училището
- Функционални зони и съоръжения, ключови за успешния и съвременен образователен процес
- Важни критерии при избора на сградни решения и технологии – как да постигнем максимален комфорт и ефективност
- Какви малки и възможни стъпки могат да предприемат училищата в България, за да подобрят учебната среда

Участници:
Атанас Гаров, управляващ партньор, Garitage Investment Management
Арх. Илиан Илиев, управител, Планинг
Арх. Калин Диков, управител, Елит Студио
Арх. Галина Стоянова-Моллова, Елит Студио
Арх. Николай Трайков, мениджър проектиране и строителство, и инвеститорски контрол, Фондация „Америка за България”
Арх. Димчо Тилев, управител, Тилев Архитекти
Арх. Николай Няголов, председател на УС, Фондация за християнска архитектура и изкуство „Никола Фичев – Захарий Зограф”
Инж. Александър Стоянов, ръководител направление Сградни технологии, Siemens България
Модератор: Тодор Тодоров, фасилити мениджър, Англо-американско училище
 

* Организаторите запазват правото си да променят програмата

Със съдействието на:

Партньори: